Đội ngũ giáo viên

Cô Vi Thị Thúy

Giáo viên Mỹ thuật

Cô Nguyễn Thị Út Huệ

Giáo viên Tiếng Anh

Cô Phạm Thị Lập Xuân

Giáo viên Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Trọng Thái

Giáo viên Thể dục

Cô Lê Thị Thúy Hồng

Giáo viên Toán

Cô Trương Thị Nhất

Giáo viên Ngữ Văn

Cô Nguyễn Thị Hương Lý

Giáo viên Toán

Cô Trần Thị Uyên

Giáo viên Ngữ văn

Cô Nguyễn Thị Ánh

Giáo viên Thể dục

Thầy Nguyễn Quảng Quang

Giáo viên Mỹ Thuật

Cô PhạmKhánh Huyền

Giáo viên Toán

Cô Lê Thị Sỹ

Giáo viên Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy

Giáo viên Toán

Cô Đinh Thị Lê

Giáo viên Tiếng Anh

Cô Trần Thị Hường

Giáo viên Ngữ văn

Thong ke
back_to_top