Giới thiệu chung

Tổng quan chương trình

Chương trình Trung học cơ sở Darwin là Chương trình Nhà trường được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục quốc gia và Chương trình các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có điểm nhấn, có sự tăng cường phát triển một số lĩnh vực giáo dục theo định hướng mục tiêu giáo dục của Nhà trường. Điểm nhấn của Chương trình Nhà trường ở cấp tiểu học tập trung vào các lĩnh vực: Ngữ văn, Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Thể chất… theo các phương pháp hiện đại và tích cực: phương pháp giao tiếp, phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống, phương pháp thực hành, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin….

Mục tiêu & Định hướng

Phát triển và nâng cao 2 năng lực cốt lõi đã hình thành ở tiểu học, duy trì và phát triển 7 năng lực phát triển bản thân đồng thời tiếp tục hình thành, hoàn chỉnh 3 năng lực quan trọng đặc thù cần thiết với tâm lý lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở: năng lực tự nhận thức và năng lực làm chủ bản thân, năng lực giải quyết vấn đề. Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học để thúc đẩy năng lực sáng tạo, năng lực tự học ở mức cao hơn. Chuẩn bị nền tảng vững vàng cho học sinh định hướng chuyên sâu, định hướng nghề nghiệp khi chuyển tiếp lên Trung học phổ thông.

Thong ke
back_to_top