Thực đơn hàng tuần

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 31 NĂM HỌC 2022-2023

03/04/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 31 năm học 2022 -2023 (Ngày 03/04 - 07/04/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 30 NĂM HỌC 2022-2023

27/03/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 30 năm học 2022 -2023 (Ngày 27/03 - 31/03/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 27 NĂM HỌC 2022-2023

06/03/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 27 năm học 2022 -2023 (Ngày 06/03 - 10/03/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 26 NĂM HỌC 2022-2023

28/02/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 26 năm học 2022 -2023 (Ngày 27/02 - 03/03/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 25 NĂM HỌC 2022-2023

20/02/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 25 năm học 2022 -2023 (Ngày 20/02 - 24/02/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 24 NĂM HỌC 2022-2023

13/02/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 24 năm học 2022 -2023 (Ngày 13/02 - 17/02/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 23 NĂM HỌC 2022-2023

06/02/2023

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 23 năm học 2022 -2023 (Ngày 06/02 - 10/02/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023

05/12/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần Tuần 17 năm học 2022 - 2023 (Ngày 05/12 - 09/12/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 16 NĂM HỌC 2022-2023

28/11/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần Tuần 17 năm học 2022 - 2023 (Ngày 05/12 - 09/12/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 8 NĂM HỌC 2022-2023

03/10/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 8 năm học 2022 - 2023 (Ngày 03/10 - 07/10/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 7 NĂM HỌC 2022-2023

26/09/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 7 năm học 2022 - 2023 (Ngày 26/09 - 30/09/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG - Tuần 1

15/08/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 1 năm học 2022 - 2023 (Ngày 15/08 - 19/08/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 2 - CLB HÈ 2022- KHÓA II

27/06/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 38 năm học 2021 - 2022 (Ngày 9/5 - 13/5/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 1 - CLB HÈ 2022- KHÓA II_copy

20/06/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 38 năm học 2021 - 2022 (Ngày 9/5 - 13/5/2022) của các con.

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG TUẦN 4 - CLB HÈ 2022- KHÓA I

14/06/2022

Darwin School gửi tới Bố Mẹ thực đơn Tuần 38 năm học 2021 - 2022 (Ngày 9/5 - 13/5/2022) của các con.

Thong ke
back_to_top